Projekt "Szansa na pracę" - GOPS Sobienie-Jeziory

Aktualności
Okres świadczeniowy 2015/2016 Fundusz Alimentacyjny PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach Jeziorach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia bieżącego roku.

Więcej…
 
Okres zasiłkowy 2015/2016 Świadczenia rodzinne PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach Jeziorach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 września bieżącego roku.

Więcej…
 
Projekt systemowy "Szansa na pracę 2014" PDF Drukuj Email

„Szansa na pracę” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie

dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.

Więcej…
 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka PDF Drukuj Email

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
 

Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (poz. 1255).

Więcej…
 
Becikowe - zmiany PDF Drukuj Email

 

GOPS w Sobieniach Jeziorach informuje, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 4