Projekt "Szansa na pracę" - GOPS Sobienie-Jeziory

Zmiany w kryterium dochodowym w świadczeniach rodzinnych od 1 listopada 2015 r. PDF Drukuj Email

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. 2015, poz. 1238), od 1 listopada 2015 r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

 


Kwoty kryteriów dochodowych wynoszą:

  1. Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.

- 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, w której członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

  1. Od dnia 1 listopada 2017 r.

- 754 zł na osobę w rodzinie lub 844 zł na osobę w rodzinie, w której członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

Od dnia 1 listopada 2015 r. kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:

- 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

- 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 18. roku życia,

- 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia