Projekt "Szansa na pracę" - GOPS Sobienie-Jeziory

500+ PDF Drukuj Email

Program 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach informuje, iż od dnia 01.04.2016 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).


W Gminie Sobienie-Jeziory zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Garwolińska 16a, 08-443 Sobienie-Jeziory.


Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego będą przyjmowanie od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 01.04.2016 roku w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej budynek C.
Wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wzory oświadczeń określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214). Treść rozporządzenia oraz wzory wniosku dostępne są na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/214

 


Wzór wniosku jest także dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl.

 


Druki wniosków będzie można pobrać w GOPS od 21.03.2016r..

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.
Informacji na temat świadczenia wychowawczego i sposobu realizacji w Gminie Sobienie-Jeziory udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach pod numerem telefonu 25 685-80-69.