Projekt "Szansa na pracę" - GOPS Sobienie-Jeziory

Fundusz Alimentacyjny
Kryterium dochodowe PDF Drukuj Email

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Więcej…
 
Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego PDF Drukuj Email

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego.

Więcej…
 
Podstawowe dokumenty PDF Drukuj Email

Do wniosku o ustalenie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności:
 

Więcej…
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego PDF Drukuj Email

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

Więcej…